Individualizuotas mokymas(is) klasėje kiekvienam moksleiviui

be spragų, tinkamu tempu – tai įmanoma su Scoolsy!

Scoolsy - septynerių metų individualizuoto ugdymo sistemos kūrimo rezultatas, neturintis analogų pasaulyje!

Savivaldus mokymasis

Su Scoolsy mokytoja(s) lengvai valdo individualizuoto ugdymo prodesus. Ji(s) tampa dalyko konsultantu, o moksleiviai įgauna visam gyvenimui reikalingą mokėjimo mokytis kompetenciją! 

  Fenomenais grįstas ugdymo turinys

  Švietimo sistemoms įsivardinus, kad reiškiniais grįstas ugdymas padeda geriau suprasti pasaulyje vykstančius procesus, būkite vieni iš pirmųjų, kurie tai įgyvendina praktiškai su vaikus įtraukiančiu turiniu ištisus mokslo metus!

   Į(si)vertinimas ir individuali pažanga

   Vertinimas apimantis žinias, mąstymo gebėjimus ir suvokimo gylį. Užauginkime kartą vaikų, kuri nebijotų egzaminų! 

   Įsivertinimo ugdymas nuo pirmųjų žingsnių - stebuklinga "adekvatumo piliulė", apie kurią svajoja kiekvienas mokytojas!

   Rekomendacijos ir pateiktys mokytojams 

   Moksleiviai Scoolsy sistemoje ras įvairių formatų įtraukiantį turinį, kuris yra diferencijuotas į tris lygius. 

   Mokytojai ras ir rekomendacijas, kaip individualizuoto ugdymo kontekste organizuoti įtraukiančius grupinius užsiėmimus.

   Kvalifikacijos kėlimo programa pedagogams


   Su Scoolsy ateina: pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa,  techninis apmokymas, konsultacijos.

   Mūsų tikslas - įgalinti vaikus, kad pamokos metu mokytojas "gertų kavą", o vakarus skirtų šeimai ir mėgstamam laisvalaikiui. 

   Ekspertų konsultacijos ir pagalba

   Prisijunkite prie sąmoningų, įtraukių mokyklų bendruomenės, kurių tikslas yra auginti savarankiškas ir autentiškas asmenybes.

   Scoolsy vebinarai

   Kaip individualizuojamas ugdymas(is) naudojant Scoolsy sistemą (2023.03.06

   Kaip įvyksta kokybiškas išmokimas? 

   (2022.10.10)

   Mokytojo darbas su (ne)motyvuotais vaikais - iššūkiai ir galimybės (2022.10.03)

   Visus būsimus renginius skelbiame Scoolsy facebook paskyroje ir naujienlaiškiuose.

   Moksleiviai, pamirškite vakarus su korepetitoriais!

   Išbandyta ir patvirtinta šimtų moksleivių pilotinėse mokyklose.

   Scoolsy steigėjų komanda

   Scoolsy steigėjai ir turinio kūrėjai pirmiausia yra praktikuojantys pedagogai ir mokyklų vadovai, kurie patys naudoja tai, ką sukūrė!

    

   Lauryna Varneckė (in)

   Julija Glinskė (in)

   Skaistė Lazdauskaitė (in)

   Užsisakykite pristatymą savo mokyklai 


   ATSILIEPIMAI 

   Ką apie Scoolsy sako mokyklų atstovai